Meny

Velkommen til Oslo og Akershus studentlag av NAFO

Oslo og Akershus studentlag av nafo er en studentdrevet lokallagsorganisasjon, som arbeider for å utbre og utdype kunnskap som er relevant for atferdsanalyse og anvendelsen av denne. Dette skal vi gjøre gjennom å arrangere seminarer og sammenkomster for medlemmene og andre interesserte. Vi vil også jobbe for å gjøre medlemmene kjent med tilgjenglig litteratur, og diskutere hvordan vi best kan spre kunnstak om atferdsanalyse utad.

Er du studentmedlem av NAFO i Oslo og Akershus er du også medlem av studentlokallaget.